از شدت و علائم بواسیر داخلی آگاه شوید

INTERNAL HEMORRHOIDS

بواسیر (هموروئید) داخلی در داخل مقعد یا راست روده (رکتوم) ایجاد می‌شود. این حالت معمولا بدون درد است ولی ممکن است ایجاد خونریزی کند. خونریزی از رکتوم شایع‌ترین علامت هموروئید داخلی است.
خونریزی از رکتوم بخاطر بواسیر، نیاز به درمان زیادی ندارد و خود به خود با رعایت رژیم غذایی پر از فیبر درمان می‌شود.
تا زمانی که هموروئید در داخل مقعد است تقریبا هرگز دردناک نمی‌شود، اما هموروئید ممکن است پرولاپس کند (افتادگی هموروئید به خارج از مقعد) و دردناک شود.
در بعضی موارد، بواسیری که پرولاپس شده ممکن است بطور خود بخودی به داخل کانال مقعدی برگردد اما در سایر موارد در خارج مقعد می‌ماند تا زمانی که توسط پزشک جراحی شود. این حالت می‌تواند بسیار دردناک باشد.
بواسیر داخلی با توجه به شدت آن به چند دسته تقسیم می‌شود:
درجه اول: بواسیری که از مقعد خارج نمی‌شود.
درجه دوم: بواسیری که طی اجابت مزاج از مقعد خارج می‌شود اما بعد از آن دوباره به داخل کانال مقعدی برمی‌گردد.
درجه سوم: بواسیری که طی اجابت مزاج از مقعد خارج می‌شود ولی با فشار دست می‌تواند به داخل کانال مقعدی برگردد.
درجه چهارم: بواسیری که همیشه خارج از مقعد قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به داخل کانال مقعدی برگردد.

منابع

www.hemorrhoidrescue.com/types-hemorrhoids
www.healthassist.net/conditions/hemorrhoids.shtml