بواسیر خارجی متفاوت از بواسیر داخلی است

EXTERNAL-HEMORRHOIDS

بواسیر (هموروئید) خارجی در خارج از مقعد ایجاد می‌شود. بواسیر خارجی تجمع رگ‌های خونی در زیر پوست ناحیه مقعد است. این حالت، متفاوت از بواسیر داخلی است که در آن رگ‌های خونی در زیر پوشش رکتوم و بالای ناحیه مقعد تجمع می‌کنند.
هموروئیدهای خارجی می‌توانند باعث خارش، سوزش و ناراحتی شوند. درمان‌های طبیعی و گیاهی می‌توانند موجب تسکین درد و بهبود هموروئید شوند.
زمانی که لخته خون در بواسیر خارجی شکل می‌گیرد، اصطلاحا به آن بواسیر ترومبوزه می‌گویند که پوست اطراف مقعد ملتهب شده و یک توده بسیار دردناک ایجاد می‌شود.
در مواردی، لخته خونی ممکن است شروع به خونریزی کند. این حالت ممکن است ترسناک بنظر برسد، ولی معمولا نیاز به درمان جراحی خاصی ندارد. برای تسریع بهبودی از خارش ناحیه جلوگیری شود و تا حد امکان تمیز نگه داشته شود.

منابع

www.hemorrhoidrescue.com/types-hemorrhoids
www.healthassist.net/conditions/hemorrhoids.shtml